Adunare Generală Extraordinară pe 19 aprilie

Biroul Federal al FR Box din 18.03.2016 a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare pentru data de 19 aprilie 2016, ora 10:00, la Bacău. Pe ordinea de zi a şedinţei va fi:
 
1.Aprobarea bilanţului pentru anul 2015
2.Descărcarea de gestiune pe anul 2015
 
Aceste puncte vor fi amânate de pe ordinea de zi a Adunării Geneerale din 23 martie, de la Brăila, pentru ca bilanţul 2015 şi descărcarea de gestiune să fie verificate de o Comisie de Cenzori legal constituită, sau în urma unui audit intern.