Adunarea Generala 2008

In cadrul Sedintei Biroului Federal, care s-a desfasurat in data de 10 ianuarie 2008 la sediul CS Olimpia Bucuresti, s-a hotarat ca Adunarea Generala sa se organizeze la SLATINA in data de 18.03.2008, ora 09:00, cu urmatoarea ordine de zi;

 

ADUNAREA GENERALA ANUALA 2008
ORDINEA DE ZI

1. Raportul Biroului Federal privind activitatea din 2007
2. Raportul asupra executiei bugetare pentru anul 2007
3. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2007
4. Informare asupra bugetului pentru anul 2008
5. Aprobarea taxelor si vizelor pentru anul 2008
6. Prezentarea planului de activitate al Biroului Federal pentru anul 2008
7. Aprobarea unor completari si modificari ale Statutului FR Box
8. Alegerea Comisiei de Cenzori si a Presedintelui Comisiei de Apel
9. Propuneri ale Biroului Federal si Biroului Executiv pentru afilierea definitiva a unor structuri sportive
10. Alte probleme