Anulare convocare Adunare Generala Extraordinara de Alegeri a Presedintelui FR Box din data de 28.10.2011

Avand in vedere procesul-verbal al Comisiei de validare a eligibilitatii candidatilor propusi pentru functia de Presedinte al FR Box, prezentat membrilor Biroului Federal, prin care se constata ca nu este eligibila nici o persoana pentru a candida la functia de Presedinte al FR Box si a prevederilor art. 36 alin. 1 pct. 1.1 si pct. 1.2 din Statutul FR Box, Biroul Federal a hotarat, in sedinta de la Bucuresti din data de  13.10.2011, anularea convocarii Adunarii Generale Extraordinare de Alegeri a Presedintelui FR Box din data de 28.10.2011.

.