Anunț! Cluburile interesate să participe la proiect ”Pierre de Coubertin” – 2014

După proiectele ”O MANusA de Ajutor”, ”Micii pugiliști, marile speranțe!” și ”OrFani ai Boxului”, din cadrul programului Pierre de Coubertin derulate anul trecut de Federația Română de Box și MTS și în 2014 FR Box va accesa fonduri pentru demararea unor proiecte de acest fel. Termenul de predare pentru aceste proiecte este 29 iulie, motiv pentru care rugăm toate cluburile interesate să participe la acest program să trimită la Federație o solicitare scrisă în acest sens – pe fax 021/317.01.85, sau email: officefrbox@gmail.com – până cel târziu 22 iulie, orele 16:00. Atașat găsiți Ghidul Metodologic al Programului Pierre de Coubertin, pe baza căruia se vor întocmi proiectele derulate cu fonduri din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului.

Ghid metodologic, Programul Pierre de Coubertin