ANUNȚ. Convocare Adunare Generală Ordinară și de Alegeri 11/12 aprilie 2024

Federația Română de Box va organiza Adunarea Generală Ordinară și de Alegeri în data de 11 aprilie 2024. În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar, Adunarea Generală Reconvocată va avea loc pe 12 aprilie 2024, de la aceeași oră, în aceeași locație și cu aceeași ordine de zi, și se va desfășura statutar cu numărul de membri prezenți.
Atașat la prezentul anunț: Convocatorul Adunării Generale; Modelul Unic de Delegație (se va semna și ștampila de reprezentantul legal al structurii sportive afiliate la FR de Box); Propunere de candidatură (făcută în scris, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al structurii sportive afiliate la FR de Box), Confirmare de Acceptare a candidaturii (semnată de către candidat), propunerile de modificare la Statutul FR de Box.