ANUNȚ / Organizare competiții interne

Structurile sportive afiliate la Federația Română de Box care își doresc să organizeze în parteneriat cu federația competiții din calendarul oficial intern (atașată mai jos) pe anul 2021 sunt rugate să transmită, până la data de 28 februarie 2021 cererea tip completată, în baza căreia se va întocmi contractul de parteneriat cu FR Box (atașată mai jos). Toate ofertele vor fi analizate în proxima ședință de Birou Federal, care va stabili locațiile de desfășurare ale competițiilor. Condițiile minime pentru a putea transmite o ofertă pentru o competiție din calendarul intern sunt cuprinse în cererea tip.

De asemenea, structurile sportive care doresc să organizeze gale/turnee/memoriale au obligația să informeze în scris federația, completând cererea tip de licență, îns caz contrar, clubul organizator și arbitrii și oficialii prezenți urmând să fie sancționați în conformitate cu regulamentele în vigoare.

 CALENDAR 2021

 CERERE DE LICENȚĂ

 SOLICITARE ORGANIZARE COMPETIȚII