Baremurile de arbitraj vor fi plătite doar în baza unei facturi

Așa cum se știe, nomenclatorul meseriilor din România o include de ceva timp și pe aceea de ARBITRU. Modificările codului fiscal fac imposibilă plata baremurilor și a indemnizațiilor de arbitraj conform procedurilor de până acum. Retribuția acestei activități – precum și tot ce înseamnă ”parte a unei competiții sportive”, respectiv supervizor, OPC, cronometror, ring announcer, NTO, etc -, se poate face legal doar în baza eliberării unei facturi de către prestator. Practic la nivel de procedură este necesară înscrierea arbitrilor și oficialilor unei competiții de box în Registrul Comerțului, ca Persoană Fizică Autorizată și tăierea unei facturi pentru activitatea prestată la competițiile la care sunt delegați.

Începând cu anul viitor nu vor mai putea fi remunerați pentru prestațiile lor de la competițiile organizate de către Federația Română de Box decât arbitri și oficialii care pot emite factură pentru plata activității prestate.

De menționat că procedura de înființare a unui PFA este relativ simplă și se poate realiza în circa o săptămână, iar declarațiile, actele, taxele ce vor trebuie gestionate ulterior nu necesită obligatoriu angajarea unui contabil.

Pentru detalii suplimentare văr rugăm să luați legătura cu Colegiul Central al Arbitrilorcare vă poate oferi asistență și sfaturi practice atât privind înființarea unui PFA, cât și modalitatea gestionării ulterioare a acestuia.

Ghid de înființare PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Actele necesare pentru înființarea unui P.F.A.

1. Calificarea, atestatul în domeniu, diploma sau orice altă certificare din care reiese faptul că  titularul poate presta serviciile dorite (copie xerox).

2. Declarația pe propria răspundere a titularului (se poate întocmi pe loc, la depunerea dosarului de înființare PFA). 

3. Cartea de Identitate a titularului (copie xerox).

4. Contract de comodat sau de închiriere (vizat la finanțe dacă se încheie cu o persoană fizică) pe adresa unde declarați sediul profesional (în cazul unui contract de comodat se poate întocmi pe loc, la depunerea dosarului de înființare PFA).

5. Specimen de semnătură pentru calitatea de titular (la notar).

6. Declarația de sediu (se poate întocmi pe loc, la depunerea dosarului de înființare PFA); dacă sediul este la domiciliu nu este cazul. 

7. Taxele = 120 lei

 

De știut: 

Persoana fizică poate avea până-n trei angajați, iar inteprinderea individuală până-n 8 angajați;

Persoana fizică autorizată poate avea ajutor doar soțul său/ soția (după caz), trecut în acte, doar după înmatricularea persoanei fizice, în baza unor costuri suplimentare precum și a unor acte doveditoare;