Concurs ocupare post vacant

Federația Română de Box scoate la concurs postul vacant de referent de specialitate. Actele necesare și datele privind organizarea concursului, pe posturi, precum și bibliografia de studiu pentru fiecare post în parte, se regasesc în anunțul atașat la prezentul comunicat.

  INVITATIE DE PARTICIPARE