Convocare Adunare Generala Extraordinara 14 decembrie 2012, sediul ANST

    In conformitate cu hotararea luata in sedinta din data de 28.11.2012;
        In temeiul prevederilor art.33 si art.34 din Statutul F.R.Box.
        Biroul Federal al Federatiei Romane de Box convoaca Adunarea Generala Extraordinara, pentru data de 14 decembrie 2012, ora 11:00  ce se va desfasura in Bucuresti la sediul A.N.S.T. in Sala “Nadia Comaneci”.

    Ordinea de zi :

    1. Modificarea Statutului FR Box

    Conform art 34 (5) din Statutul FR Box, Membri cu drept de vot pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor propuneri formulate in scris si semnate de reprezentantul legal al structurii sportive respective, pe care au obligatia sa le depuna la sediul federatiei, cel mai tarziu cu 5 zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea Adunarii Generale. Numai acele propuneri care indeplinesc conditiile de forma si care au fost transmise la timp vor fi incluse pe ordinea de zi si vor putea fi discutate in adunarea generala

    In vederea participarii la sedinta, delegatia va fi prezentata in original, cu semnatura reprezentantului legal al structurii sportive si stampila acesteia.

Nota:
Propunerile de modificare a Statutului FR Box sunt atasate la prezentul Convocator
Textul intergral al Statutului F.R. Box, aprobat in A.G. 03 aprilie 2009, este publicat pe site-ul federatiei.

Atragem atentia a nu fi luat in considerare prima publicare pe site privind nr. de inregistrare, data de desfasurare a Biroului Federal, data organizarii Adunarii Generale Extraordinere, si Delegatia. Deoarece a fost o eroare materiala de redactare, privind anul, respectiv nu 2011 ci 2012.

 Convocator, Propuneri modificare Statut FR Box si Model Unic Delegatie Adunare Generala Extraordinara 14 decembrie 2012