Convocare Adunare Generala Extraordinara de Alegeri 27 octombrie 2010

In urma dizolvarii Biroului Federal si in temeiul prevederilor art.34  alin. (3), (4) si (5)  din Statutul F.R.Box .
Secretarul General al Federatiei Romane de Box convoaca Adunarea Generala Extraordinara de Alegeri pentru data de 27 octombrie 2010, ora 10:00, Bucuresti, sediul Autoritatii Nationale pentru Sport si  Tineret din Str.Vasile Conta nr.16, sector 2, etajul 8.
Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare de alegeri cuprinde:
1. Alegerea organelor de conducere, administrare si control, respectiv :
a. Biroul Federal (presedinte, vicepresedinte, membrii);
b. Comisia de cenzori
c. Presedintele Comisiei de Apel

Convocatorul si modelul unic al delegatiei,  pot fi descarcate de la sectiunea:

Federatie -> Documente

..