Convocare Adunare Generală FR de Box

Adunarea Generală a Federației Române de Box a fost convocată pentru data de 23 mai 2023, ora 16:00, la Ploiești, în sala de box din strada Traian Vuia nr. 2 bis. În cazul. În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar desfășurării ședinței aceasta va fi reprogramată pentru data de 24 mai, ora 10, în aceeași locație și cu aceeași ordine de zi.
Atașat la prezenta convocatorul adunării generale și modelul unic de delegație.

CONVOCATOR

MODEL UNIC DELEGAȚIE