Convocator Adunare Generala 11.06.2015

In urma revocarii membrilor Biroului Federal din Adunarea Generala din data de 23.04.2014,
precum si a demisiei celor doi Vicepresedinti F.R.Box, Presedintele Federatiei Romane de Box Dl
Leonard Dorin Doroftei, a convocat Adunarea Generala Extraordinara de Alegeri in data de
11.06.2015.

Aceasta se va desfasura in Bucuresti, la sediul M.T.S. din str. Vasile Conta, nr.16, sector 2
Bucuresti, orele 11:00. Ordinea de zi va fi urmatoarea:
– Afilieri, dezafilieri, suspendari a membrilor F.R.Box
– Aprobarea bilantului contabil pe 2014 si aprobarea descarcarii de gestiune
– Alegeri pentru cei doi Vicepresedinti F.R.Box
– Alegeri pentru membrii Biroului Federal
– Alegeri pentru Comisia de Cenzori
– Plan actiuni/activitati pe 2015
– Aprobarea modificarilor statutului F.R.Box propuse de membrii afiliati precum si a celor
impuse de statutul A.I.B.A.
– Raportul Comisiilor F.R.Box
– Diverse

Formularul tip privind delegarea reprezentantului structurii dvs. sportive il gasiti si puteti
descarca de pe site-ul www.frbox.ro, sectiunea Federatie (formulare – model delegatie Adunarea
Generala – Bucuresti 11.06.2015)
Acest formular va fi insotit de o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului delegat ce o
gasiti ca anexa 2 la modelul delegatiei, conform art.28 pct.1.7.
Membrii cu drept de vot vor inainta propuneri nominale de candidati pentru functiile de
Vicepresedinte F.R.Box, membru al Biroului Federal sau membru al Comisiei de cenzori, insotite de
prezentarea activitatii acestora, confirmarea acceptarii propunerii de catre cel propus, curriculum
vitae si cazier judiciar, cel mai tarziu cu 20 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea
adunarii generale de alegeri, conform art.36 pct.2. Aceasta data va fi 22.05.2015.

Cu 10 zile inainte de data adunarii generale in care au loc alegeri, F.R.Box va face publica lista
candidatilor propusi, prin afisare la sediul si pe site-ul federatiei, conform art.36 pct.4.

Declaratie

Delegatie

Model Propunere pentru candidatură FR Box

Model Confirmare de Acceptare