Convocator pentru Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri, din 07. 02.2013