Curs de perfecționare obligatoriu pentru toți antrenorii

În conformitate cu reglementările Ministerului Tineretului și Sportului și cu regulamentul de funcționare al FR Box, antrenorii vor fi obligați să participe anual la cursuri de perfecționare, pentru a mai putea sta la colțul ringului începând cu anul viitor. În acest sens, Federația în colaborare cu MTS, CNFPA și IMCS, va organiza în perioada 06-12.10.2014, la Brăila, o sesiune extraordinară de ”Cursuri de perfecționare” pentru antrenori, suportând cheltuielile legate de cazarea și masa participanților, ale lectorilor și invitaților.

Înscrierile se vor face până în data de 03.10.2014, pe email officefrbox@gmail.com sau pe fax 021/317.01.85, iar taxa de înscriere la aceste cursuri este de 500 lei.

Dosarul antrenorilor care vor participa la aceste cursuri obligatorii trebuie să cuprindă următoarele:

–       Ultima diplomă de studii;

–       Ultima diplomă de absolvire la unui curs de perfecționare;

–       Un CV privind activitatea profesională;

–       Copie după carnetul de antrenor (care să aibă taxele plătite la zi);

–       Adeverință medicală că este apt de efort fizic;

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să luați legătura cu antrenorul federal Valentin Vrânceanu, tel. 0722/ 493.360