Hotarari Birou Federal 19.11.2012

Proces verbal al Biroului Federal din data de 19.11.2012, Sediul FR Box

Presedintele convoaca in regim de urgenta conform ROF al BF art. 10.1.
Prezenti: Presedinte Rudel Obreja, vicepresedinte Fanel Trandafir, Secretar General Constantinescu Niculae, Vranceanu Valentin, Pierre de Hillerin, Vladu Victor, Capatana Mihai – ANST.
Se constata indeplinirea cvorumului.
Ordinea de zi:
1. Analiza intalnirii membrilor BF in sedinta nestatutara, in data de 12.11.2012;
2. Validarea candidatilor inscrisi la AG Ex din 23.11.2012;
3. Propuneri de materiale pentru introducerea in ordinea de zi a AG transmise de structurile sportive afiliate
4. Acordarea autorizatiei de organizare Gala de box profesionist catre SC Euro Box Promotion SRL in data de 29.11.2012
5. La solicitarea ANST privind suspendarea lui Vasile Citea, primita in 12.11.2012, se va pune in discutie situatia in cauza
Cu 5 (cinci) voturi pentru  si 1 (unul) impotriva se aproba ordinea de zi.
1. Se supune la vot legalitatea convocarii intalnirii unor membrii ai BF in data de 12.11.2012
Intalnirea din data de 12.11.2012 nu respecta prevederile ROF al BF si Statut.
Toate deciziile si hotararile luate in acea intalnire sunt anulate si vor fi nule de drept si de fapt.
Cu 5 (cinci) voturi pentru si unul impotriva al domnului Fanel Trandafir se anuleaza toate hotararile si deciziile din data de 12.11.2012.
Fanel Trandafir este de acord cu hotararile luate in 12.11.2012.
2. Candidatii care au depus documentele pentru a candida la functia de presedinte sunt:
Vastag Francisc
Doroftei Leonard
Titi Tudor
Relu Auras
Stoicescu Bogdanel
Trandafir Fanel
Simion Marin
Citea Vasile
Eligibilitatea condidatilor propusi va fi stabilita in urma interpretarii sintagmei “Biroului Federal precedent” de la Art. 37.8 din Statut dupa cum urmeaza:
a) Orice Birou Federal precedent actualului. Se supune la vot: cu un vot pentru si patru impotriva; se respinge aceasta interpretare.
b) Biroul Federal precedent actualului, respectiv BF din perioada 28.01.2007 – 27.10.2010.
Se supune la vot. Cu patru voturi pentru si un vot impotriva se hotaraste ca interpretarea punctului b) sa fie cea care stabileste eligibilitatea candidatilor. Domnul Rudel Obreja nu voteaza.
In aceasta situatie candidatii eligibili sunt:
1. Trandafir Fanel
2. Relu Auras
3. Citea Vasile (neeligibil, se mentine suspendarea)
    3. In baza art. 49. al 1.31 din Statutul FR Box, BF resping propunerile inaintate de membrii ptr introducerea pe ordinea de zi a AG Ex din 23.11.2012, ca fiind lipsite de forma si neargumentate cu documente conform art. 34 alin 5 din Statut.
Se supune la vot. Cu patru voturi pentru si unul impotriva al domnului Trandafir Fanel se resping propunerile.
    4. Se supune la vot eliberarea autorizatiei galei de box profesionist din data de 29.11.2012 catre SC Euro Box Promotion SRL.
In unanimitate se aproba.
    5. Se supune la vot ridicarea sau mentinerea suspendarii lui Vasile Citea stabilita de BF din 11.09.2010.
Cu patru voturi pentru si doua impotriva se voteaza mentinerea suspendarii lui Vasile Citea.