Hotararile Biroului Federal din sedinta din 6 februarie 2012 de la Bucuresti

Hotararile Biroului Federal din sedinta din 6 februarie 2012 de la Bucuresti

1. Membrii Biroului Federal au luat la cunostinta de activitatea Biroului Executiv .

2. In urma Deciziei Comisiei de disciplina AIBA, de suspendare a Federatiei Romane de Box, a fost inaintat Apel catre Comisia de Apel AIBA.
Intrucat Comisia de Apel AIBA a respins Apelul, FR Box, se va indrepta catre instantele civile din Elvetia.

3. Datorita situatiei financiare critice s-au adoptat, cu 7 voturi pentru si 1 abtinere, urmatoarele masuri:

– numarul componentelor lotului national feminin care se vor pregati in sistem centralizat, va fi diminuat cu 9 sportive, de la 15 la 6, cu 1 antrenor
– numarul componentilor lotului national de seniori care se vor pregati in sistem centralizat, va fi diminuat cu 2 sportivi, de la 8 la 6, cu 2 antrenori si 1 maseur
– sportivii aflati la loturile nationale de juniori si tineret, vor fi relocati, astfel incat acest lucru sa permita diminuarea cheltuielilor .
Sportivii se vor pregati in sistemul burselor olimpice, la locul de domiciliu la cluburile unde sunt legitimati.
Economiile rezultate vor fi redirectionate cu precadere catre loturile olimpice pentru pregatirea in vederea participarii la Jocurile Olimpice Londra 2012.

4. In aceasta situatie, cheltuielile necesare celor doua loturi olimpice vor fi satisfacute, pentru atingerea obiectivelor de preformanta prevazute in planurile de pregatire.

Se propune alocarea sumei de 20.000 lei pentru acoperirea baremului de arbitraj pentru trei competitii, care sunt legate de seniori, respectiv de Jocurile Olimpice.
Se supune la vot. Se aproba

5. Domnul Rudel Obreja, a prezentat Gala de box profesionist “ INVINCIBILII 6” din 9 februarie 2012.

6. Se propune ca Adunarea Generala Ordinara in care vor avea loc alegerea Comisiei de cenzori sa fie organizata in data de 30 martie 2012 la ora 10:00 la sediul Autoritatii Nationale pentru Sport si  Tineret din Bucuresti, Str.Vasile Conta nr.16, sector 2, etajul 8.
Se supune la vot. Se aproba

Se propune Ordinea de zi a Adunari Generale Ordinare:
1. Raportul Biroului Federal privind activitatea din 2011
2. Raportul asupra executiei bugetare pentru anul 2011
3. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2011
4. Raportul de audit pentru anul 2011
5. Informare asupra bugetului pentru anul 2012
6. Aprobarea taxelor si vizelor pentru anul 2012
7. Prezentarea planului de activitate al Biroului Federal pentru anul 2012
8. Aprobarea afilierii definitive a unor structuri sportive conform propunerilor Biroului Federal si Biroului Executiv;
9. Alegerea Comisiei de Cenzori
10. Alte probleme transmise in termenul legal de catre membrii afiliati, la secretariatul federatiei.

Se supune la vot. Se aproba

Se propune inlocuriea asistentului medical Angheliu Dan cu Andreiana Darius

Se supune la vot. Se aproba