Important! Accesaţi fonduri nerambursabile

Către
Cluburile şi Asociaţiile Sportive,
Stimaţi colegi, noua conducere a Federaţiei Române de Box îşi doreşte să încurajeze cluburile şi asociaţiile sportive pentru a obţine fonduri neramburasabile în vederea dezvoltării şi promovării activităţilor sportive prin intermediul administraţiilor locale. Venim în întâmpinarea dumneavoastră pentru a scrie proiecte în vederea atragerii de fonduri
nerambursabile.
Conform legiilor în vigoare, cluburile şi asociatile sportive pot solicita autorităţilor locale fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea şi promovarea activităţilor sportive.
Vă rugăm sa consultaţi:
− Legea nr. 350/2005 actualizată, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general,
− Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
− Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr.69/2000,
− Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive,
− Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare şi cu hotărîrile Consiliului Local.
Atentie! Proiectele se pot depune pana la sfarsitul lunii FEBRUARIE !