Legislatie

  • Imprimare

F.R. BOX

 Statutul Federaţiei Române de Box 

 Statutul AIBA  2014

 Regulament Tehnic AIBA

 Regulamentul de Organizare si Functionare a F.R. Box (ROF)

 Codul etic al Federației Romane de Box 

 Regulamentul disciplinar 2020

 Regulament AIBA 1 februarie 2015

 Comunicat Colegiul Central al Arbitriilor

Legea Nr. 69 din 28 aprilie 2000 - Legea educatiei fizice si sportului

Regulament de punere in aplicare a dispozitiilor Legii 69/2000

Ordonanta Nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii

Legea Nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

Ordinul Nr. 954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial

H.G. Nr.1447 din 28 noiembrie 2007privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva
H.G. Nr. 255 din 4 martie 2003 pentru aprobarea Statutului antrenorului

Legea Nr. 551 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva

Legea Nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive

Ordinul ANST nr 2044 din 28 sept 2011 Cursuri Antrenori

 

ANTIDOPING

LEGISLATIE NATIONALA


Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport

Ordonanta Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de catre sportiv

Ordinul nr. 16/02.02.2007 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

Ordinul nr. 27/22.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping.

Ordinul nr. 28/22.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului pentru stabilirea sancţiunilor

Ordinul nr. 7/09.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului de procedură al Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic.

LEGISLATIE INTERNATIONALA

Conventia Internationala împotriva Dopajului în Sport

Anexe:

Lista Interzisa pentru anul 2009 - Standardul International

Lista Interzisa pentru anul 2008 – Standardul International

Lista Interzisa pentru anul 2007 – Standardul International

Lista Interzisa pentru anul 2006 – Standardul International

Standardul pentru acordarea scutirilor pentru uz terapeutic

Apendice:

Codul Mondial Anti-Doping

Standardul International pentru Testare

Standardul International pentru Laboratoare

 

^ SUS ^