Invitaţie de participare și masă – Bacău 2019

 Invitaţie de participareși masă – Bacău 2019