Licenţa pentru organizarea de competiţii la nivel local este OBLIGATORIE!

În conformitate cu hotărârea Biroului Federal al FR Box din 08.06.2016, toate structurile sportive care doresc să organizeze competiţii de box trebuie să obţină licenţă de organizare din partea FR Box. Modelul tip al „cererii de licentă pentru competiţiile sportive locale” este ataşat la prezentul comunicat sau poate fi descarcat din secţiunea documente şi trimis la federaţie completat cu minimum 10 zile înainte de desfăşurarea competiţiei pentru care se cere aviz de organizare. Supervizorul competiţiei va fi desemnat de FR Box şi va trimite la Federaţie raportul privind modul în care s-a desfăşurat competiţia în maximum 5 zile de la încheierea evenimentului. Federaţia Română de Box va sprijinii structurile sportive afiliate FRB, care organizează competiţii la nivel local, prin sponsorizarea cu 10 Cupe / eveniment.

Model cerere licenta competitii interne 2016