Lista Candidaților eligibili pentru Adunarea Generală Ordinară din 11-12 aprilie 2024