Ordinea de zi a Biroului Federal a FRB – 6 Martie 2014

  1. Aprobarea ordinii de zi a Adunarii Generale a FR Box
  2. Aprobarea modificarilor la statutul FRB
  3. Raportul Biroului Federal privind activitatea pe 2013
  4. Prezentarea Bilantului Contabil pe 2013 si aprobarea situatiei financiare pe 2013
  5. Raportul comisiei de cenzori (audit)
  6. Stabilirea locatiilor pentru competitiile nationale
  7. Aprobarea inregistrarii FRB ca prestator de activitate economica (masa, cazare)
  8. Diverse