Ordinea de zi a Biroului Federal din 30.01.2015, sala ”Gheorghe Hagi”, sediul MTS

  1. Aprobarea deciziilor Biroului Executiv;
  2. Soluții pentru problemele financiare ale Federației;
  3. Stabilirea datei pentru organizarea Adunării Generale a FR Box;
  4. Propuneri privind cuantumul taxelor și vizelor pe anul 2015;
  5. Prezentarea rapoartelor de activitate a comisiilor FR Box;
  6. Aprobarea cheltuielilor pentru crearea unui site al federației mult mai performant;
  7. Definitivarea componenței loturilor naționale de juniori și tineret (colective tehnice și componența loturilor)
  8. Diverse;