Pentru premierea sportivilor e obligatorie participarea a minimum 4 structuri sportive

Membrii afiliați ai Federației Române de Box trebuie să țină cont, în acordarea recompenselor/premierilor pentru rezultatele obținute la campionatele naționale, de prevederile Hotărârii nr. 569 / 2018, prin care premiile financiare nu se mai pot acorda decât pentru categoriile la care au participat sportivi reprezentând minimum 4 structuri sportive.

Astfel, de la 30 iulie 2018, prin HG 569 / 2018 privind modificarea și completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, la articolul 25, după alineatul (1), s-au introdus două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

(12) Premiile/recompensele financiare prevăzute la alin. (1) pot fi acordate în cuantumurile prevăzute la alin. (11), pentru discipline/ramuri/probe a căror activitate este organizată în cadrul federațiilor sportive naționale pe ramură de sport, afiliate sau recunoscute de federații sportive internaționale care administrează sporturi recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic și/sau care administrează sporturi incluse la următoarea ediție a jocurilor europene multisport, organizate sub egida forului olimpic continental, la care misiunea este realizată de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, respectiv pentru discipline/ramuri/probe a căror activitate este organizată în cadrul unor federații sportive naționale pe ramură de sport, afiliate sau recunoscute de federații sportive internaționale, în următoarele situații:

a) în cazul concursurilor organizate de către federațiile sportive naționale, la nivel național, doar pentru rezultatele oficiale obținute la probele/categoriile la care au participat sportivi reprezentând cel puțin 4 structuri sportive;