Primul curs de perfectionare a antrenorilor pe anul 2008

Federatia Romana de Box organizeaza in perioada 16 – 22 iunie 2008 primul curs de perfectionare a antrenorilor pe anul 2008

Inscrierile şi depunerea dosarelor: 01 mai – 01 iunie 2008
Locul de depunere a dosarelor: sediul F.R. Box
Locul de desfăşurare: – Complexul Olimpic Sydney 2000 de la Izvorani sau C.S.N “ Nicolae Navasart” ( Baza veche )
Condiţii de inscriere :
Solicitantii trebuie sa fie absolventi ai Facultatii de Educatie Fizica si Sport sau ai Scolii Nationale de Antrenori, cu specialitatea box.

Solicitantii vor depune dosarele de inscriere la secretariatul FR Box din Str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2,cod 020954 Bucuresti, incepand cu data de 01 mai 2008 pana la 01 iunie 2008.
Dosarele care sunt depuse dupa acest termen nu vor beneficia de aceleasi conditii finaciare ca cele depuse in termen.

 

Cererea de inscriere o puteti descarca de la sectiunea Federatie -> Formulare

Un dosar trebuie sa cuprindă următoarele acte:

1. cerere de inscriere ;
2. diploma si carnetul de antrenor sportiv cu viză anuală la zi – copie ;
3. adeverinta de la structura sportiva unde solicitantul este salariat , care sa ateste raportul de munca cu aceasta – original;
4. diploma de bacalaureat – copie ( unde este cazul );
5. dovadă medicală (adeverinta) care atestă că solicitantul este sanatos clinic, eliberată de o policlinică competentă – original;
6. 2 fotografii tip pasaport;
7. certificatul de identitate sportivă (C.I.S.) al structurii sportive unde solicitantul activează – copie legalizată ;
8. certificatul de înscriere în Registrul national al persoanelor juridice – al structurii sportive unde solicitantul activează- copie ( în cazul structurilor sportive persoane juridice fara scop patrimonial );
9. certificatul de înmatriculare în Registrul comertului – al structurii sportive unde solicitantul activează- copie ( în cazul societatilor comerciale sportive pe actiuni );
10. hotarârea judecatoreasca definitiva de acordare a personalitatii juridice, încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociatiilor si fundatiilor – a structurii sportive unde solicitantul activează – copie legalizată ( în cazul structurilor sportive cu personalitate juridica);
11. actul constitutiv – al structurii sportive unde solicitantul activează – autentificat;
12. statutul – structurii sportive unde solicitantul activează – autentificat;
13. emblema/culorile (în cazul cluburilor) ;
14. organele de administrare şi conducere – ale structurii sportive unde solicitantul activează – ( consiliu de conducere, comisia de cenzori, etc.);
15. persoana de contact – a structurii sportive unde solicitantul activează – cu nume, prenume, functie, telefon, fax, e-mail, adresa postală;
16. dosar cu sina.

Taxa de inscriere este de 50 lei.
Admiterea la Cursul de perfectionare se stabileste, in limita locurilor disponibile, de catre Colegiul Central al Antrenorilor .
Cursantii isi vor achita costurile de transport.
Federatia Romana de Box va suporta costurile pentru cazarea si masa cursantilor, inclusiv costurile cursului.