Procesul Verbal al Adunarii Generale extraordinare din 07.02.2013

Vă orezentăm mai jos Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare din 07.02.2013