Regulamentul Cupei României de box feminin pentru tineret şi junioare pe anul 2013

 I. SCOPUL

Depistarea sportivelor talentate, în vederea promovării şi selecţionării lor în lotul naţional.

Competiţia se va desfăşura la următoarele categorii de greutate:

Junioare: 46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, +80kg

Tineret:  45 – 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, +81 kg

 

II. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII

 1. Sosirea participanţilor va fi în data de 26 februarie 2013.
 2. Cupa României de Box Feminin va fi organizată de către C.S.M. “Danubiu” Tulcea, D.S.T.J Tulcea şi sponsori locali. Competiţia se va desfăşura în perioada 26.02 – 03.03 2013 la Tulcea.
 3. Pentru informaţii legate de cazare şi masă, vă rugăm să-l contactaţi pe dl. Ionel Pătrunjel, arbitru AIBA, tel. 0744483611.

III. PARTICIPANŢI

 1. competiţia se va desfăşura conform Regulamentului A.I.B.A. astfel:
  Junioare: sportive născute în anii 1997, 1998; 3 runde a două minute
  Tineret: sportive născute în anii 1995,1996; 4 runde a două minute
 2. participarea este deschisă tuturor sportivelor conform punctului a).
 3.  au dreptul de a participa numai structurile sportive cu secţiile de box afiliate la Federaţia Română de Box şi care au, de preferat, toate taxele achitate la zi, pe baza Certificatului de Identitate Sportiva eliberat de Agenţia Naţională pentru Sport ( Ministerul Tineretului şi Sportului ).
 4. antrenorii sportivelor vor avea asupra lor carnetul de antrenor, de preferat, vizat pe anul 2012, aceştia fiind direct raspunzători de exactitatea datelor de identitate ale sportivelor înscrise în competiţie.
 5. fiind prima competiţie feminină a anului, pot participa şi cluburile care nu şi-au achitat toate taxele la zi.

 

IV.  ÎNSCRIERI 

 1. Cererea de înscriere va fi transmisă, în scris, la Federaţia Română de Box, până cel mai târziu la data de 22.02 2013; sportivele înscrise după această dată nu vor mai fi admise în competiţie.
 2. Tabelul de înscriere semnat, TIPIZAT, semnat de preşedintele clubului şi de antrenorul principal va cuprinde următoarele, conform formularului de înscriere anexat:
 1. – numele şi prenumele sportivilor (fără prescurtări);
 2. – data naşterii;
 3. – categoria de greutate;
 4. – numele şi prenumele antrenorilor care însoţesc echipa.
 5. – nr. legitimaţie (carnet sau tichet)

 În cazul contractelor de colaborare, sportivele vor concura numai pentru o singură stuctură sportivă şi vor avea dreptul să înscrie sportive la competiţie în următoarele condiţii:

 a) sportivele vor fi înscrise numai de către structura sportivă pentru care acestea vor concura, implicit eventualele puncte vor fi atribuite structurii sportive pentru care ele concurează.

 

 V.  CÂNTARUL OFICIAL ŞI VIZITA MEDICALĂ    

  Vizita medicală şi cântarul vor avea loc în data de 27 februarie 2013  începând cu orele 08:00 la Sala Polivalentă din oraşul Tulcea.

 Şedinţa tehnică şi tragerea la sorţi vor avea loc începând cu orele 11:00 la Sala Polivalentă din oraşul Tulcea.

 Colegiul Central al Antrenorilor stabileşte, dacă este cazul, capii de serie, iar decizia va fi comunicată delegatului general în dimineaţa cantarului oficial de către Delegatul CC al Antrenorilor

Sportivele vor avea asupra lor, obligatoriu, cartea de identitate, legitimaţia de boxer tip F.R.Box cu viza, de preferat, pe anul 2013 şi viza medicală efectuată la zi în unităţi sanitare specializate, precum şi rezultatul examenului ginecologic eliberat nu mai devreme de 15 zile înaintea cântarului oficial. De asemenea, vor avea câte 2 maiouri (unul roşu şi unul albastru), casca, pieptar (opţional ) şi proteză (nu este permisă proteza roşie).

Antrenorii sportivelor vor avea asupra lor, obligatoriu, carnetul de antrenor, de preferat, cu viza federaţiei pe anul 2013, în caz contrar nu vor putea asista la colţ sportivele. Antrenorii sunt direct răspunzători de exactitatea datelor de identitate ale sportivelor pe care le-au înscris în competiţie.

 

VI. TITLURI ŞI PREMII

Sportivele clasate pe locul I vor fi declarate câştigătoare şi vor primi, medalii şi diplome.   

Sportivele clasate pe locurile II şi III vor primi medalii şi diplome.

Premierea în numerar se poate face de către cluburile sportive, conform H.G. Nr. 1.447/28.11.2007.

De asemenea, organizatorii pot face premieri din fonduri proprii sau sponsorizări.  

 

VII. CONDIŢII FINANCIARE 

 1. cheltuielile de participare ale cluburilor sunt suportate de către acestea.
 2. organizarea se va face în condiţiile comunicate de FR Box organizatorului.
 3. Organizatorul va asigura, la preţuri cât mai accesibile, cazarea şi masa  participanţilor.

 

VIII. DISPOZIŢII FINALE

 În conformitate cu hotărârea Biroului Federal din data de 08.04.2011, sportivii sunt obligaţi să susţină toate meciurile competiţiilor.

 1. Sportivii care, în mod nejustificat, nu se prezintă la toate meciurile, inclusiv la semifinalele şi finalele competiţiilor naţionale, vor fi descalificaţi şi nu li se vor acorda medalii şi diplome.
 2. Această decizie nu se aplică sportivilor accidentaţi, opriţi de medicul competiţiei.
 3. Sportivii care nu se prezintă la festivitatea de premiere nu vor primi medaliile şi diplomele.
 4. Asociaţiile judeţene de box (respectiv persoanele desemnate de către conducerea Direcţiei Judeţene pentru Sport) vor prelucra cu reprezentanţii secţiilor şi cu antrenorii prezentul regulament, multiplicând numărul de exemplare necesar.
 5. Eventuale neprezentări, la competiţie, a sportivilor înscrişi, datorate unor cazuri obiective, vor fi aduse, în scris, la cunoştinţa federaţiei până la începerea competiţiei (cântarului oficial).
 6. Antrenorii care însoţesc echipele vor întocmi fişele de palmares ale sportivilor, pe care le vor preda delegatului general, împreună cu fişa medicală şi legitimaţia, cu ocazia efectuării cântarului oficial pentru admiterea în competiţie.
 7. Depunerea  contestaţiilor se va face în scris, până la sfârşitul galei respective, de către delegatul structurii sportive. Taxa pentru o contestaţie este de 300 lei (suma care va fi achitată în numerar reprezentantului  F.R. Box prezent la competiţie).
 8. Orice situaţie neprevăzută în prezentul regulament va fi soluţionată de Biroul F.R. Box.
 9. Toate abaterile disciplinare vor fi sancţionate conform Regulamentului de Disciplină.
 10. Agenţia Naţională Anti-Doping poate efectua controale inopinate la orice competiţie oficială.

 

   Secretar General                                                   Antrenor Federal                                            

                                                                            Vrânceanu Valentin                                                  

 

  

Structura Sportivă________________________________ Nr……………/……………………….

 

 CERERE DE ÎNSCRIERE LA COMPETIŢIE

  

Competiţia:

Oraşul:                                                          Perioada de desfăşurare:

Data limita de înscriere:

Persoana de contact:                                                 Calitatea persoanei în

                                                                                  cadrul structurii sportive:

Telefon:                                              Fax:                                        Email:

 

Subsemnatul……………………………………………………..reprezentant legal al ……………………………………

 ……………………………………..vă rog să înscrieţi la competiţia mai sus menţionată următorii sportivi legitimaţi la structura noastră sportivă;

 

Nr. crt

Nume

Prenume

Categ.

Data naşterii

*Nr. legitimaţie

Observaţii

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

Director/Preşedinte                        Antrenor

_______________                       _____________

Semnătura şi ştampila                      Semnătura

  

* Pentru carnet se va înscrie în faţa numărului litera “C “

* Pentru tichet se va înscrie în faţa numărului litera “T“

  

Notă:

 Cererea va fi completată la computer şi transmisă Organizatorului Competiţiei !

Puteţi descărca regulamentul de înscriere în Cupa României Juniori 2013 în format PDF accesând link-ul de mai jos:

 Regulament CR feminin Tineret si Junioare 2013 (PDF)

 

Puteţi descărca regulamentul de înscriere în Cupa României Juniori 2013 în format electronic (.doc) accesând link-ul de mai jos:

Regulament CR feminin Tineret si Junioare 2013 (DOC)