Regulamentul Cupei României pentru juniori pentru anul 2013

I. SCOPUL

 1. Depistarea sportivilor talentaţi, în vederea selecţionării şi promovării lor în lotul naţional.
 2. Competiţia se va desfăşura la următoarele 13 categorii de greutate:46 kg, 48 kg, 50 kg, 52 kg,  54 kg, 57 kg, 60 kg, 63 kg, 66 kg, 70 kg,  75 kg, 80 kg, +80 kg

 II. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII

 1. Perioada de desfăşurare a competiţiei este 12.02 – 17.02 2013
 2. Sosirea participanţilor va fi în data de 12.02 2013.
 3. Plecarea participanţilor va fi în data de 17.02 2013.
 4. Cupa României pentru Juniori se va desfăşura în oraşul Horezu, jud. Vâlcea şi va fi organizată de către Primăria oraşului Horezu împreună cu C.S.S.  Râmnicu-Vâlcea.
 5. Pentru informaţii legate de cazare şi masă, vă rugăm să-l contactaţi pe dl. Băluţă Marius, antrenor CSS Vâlcea, tel. 0723535408.

III. PARTICIPANŢI

 1. competiţia se va desfăşura conform Regulamentului A.I.B.A. care prevede ca sportivii participanţi să fie născuţi în anii 1997- 1998.
 2. participarea este deschisă tuturor sportivilor conform punctului a)
 3. au dreptul de a participa numai structurile sportive cu secţiile de box afiliate la Federaţia Română de Box şi care au de preferat, toate taxele achitate la zi, pe baza Certificatului de Identitate Sportivă eliberat de Agenţia Naţională pentru Sport (Ministerul Tineretului şi Sportului).
 4. antrenorii sportivilor vor avea asupra lor carnetul de antrenor, de preferat, vizat pe anul 2013, aceştia fiind direct raspunzători de exactitatea datelor de identitate ale sportivilor înscrişi în competiţie.
 5. timpul de luptă va fi de 3 reprize a câte 2 minute cu 1 minut pauză între reprize. Se va boxa cu cască de protecţie.       
 6. fiind prima competiţie a anului, pot participa şi cluburile care nu şi-au achitat toate taxele la zi.

IV. ÎNSCRIERI

 1. Înscrierile vor fi trimise, în scris, la Federaţia Română de Box, până cel mai târziu la data de 08.02 2013.
 2. Tabelul de înscriere semnat, TIPIZAT, semnat de preşedintele clubului şi de antrenorul principal va cuprinde următoarele, conform formularului de înscriere anexat:
 1. numele şi prenumele sportivilor (fără prescurtări);
 2. data naşterii;
 3. categoria de greutate;
 4. numele şi prenumele antrenorilor care însoţesc echipa.
 5. nr. legitimaţie (carnet sau tichet)

În cazul contractelor de colaborare, structurile sportive vor avea dreptul să înscrie sportivi la competiţie în următoarele condiţii:

a) sportivii vor fi inscrişi numai de către o singură structură sportivă, în funcţie de clauzele contractuale;

b) rezultatele vor fi comunicate către ANST, numai pentru o singură structură sportivă, iar punctele vor fi atribuite numai acelei structuri sportive, astfel cum este prevăzut în contractul de colaborare, cu respectarea prevederilor Ordinului ANST nr. 2486/31.12.2010

V. CÂNTARUL OFICIAL ŞI VIZITA MEDICALĂ

Vizita medicală şi cântarul vor avea loc în data de 13 februarie între orele 08:00 – 10:00 la Sala de sport a Liceului ”Constantin Brâncoveanu” din oraşul Horezu.

Şedinţa tehnică şi tragerea la sorţi vor avea loc  în aceeaşi dată, începând cu orele 11:00, la Sala de şedinţe a Primăriei oraşului Horezu.

Colegiul Central al Antrenorilor stabileşte capii de serie, unde este cazul, iar decizia va fi comunicată delegatului general în dimineaţa cântarului oficial de către delegatul C.C. al Antrenorilor.

Sportivii vor avea asupra lor, obligatoriu, cartea de identitate, legitimaţia de boxer tip F.R. Box, de preferat cu viza pe anul 2013 şi obligatoriu, viza medicală efectuată la zi în centre medicale specializate. De asemenea, vor avea câte 2 maiouri (unul roşu şi unul albastru), cască şi proteză (nu este permisă proteza roşie).

Antrenorii sportivilor vor avea asupra lor, obligatoriu, carnetul de antrenor, de preferat cu viza federaţiei pe anul 2013, în caz contrar nu vor putea asista la colţ sportivii. Antrenorii sunt direct raspunzători de exactitatea datelor de identitate ale sportivilor pe care i-au înscris în competiţie.

VI. TITLURI ŞI PREMII

Sportivii clasaţi pe locul I, vor fi declaraţi câştigători şi vor primi medalii şi diplome.

Sportivii clasaţi pe locurile II şi III vor primi medalii şi diplome.

Premierea în numerar se poate face de către cluburile sportive, conform H.G. Nr. 1.447/28.11.2007.

De asemenea, organizatorii pot face premieri din fonduri proprii sau sponsorizări.

VII. CONDIŢII FINANCIARE

 1. cheltuielile de participare ale cluburilor sunt suportate de către acestea
 2. organizarea se va face în condiţiile comunicate de FR Box organizatorului
 3. organizatorul va asigura, la preţuri cât mai accesibile, cazarea şi masa  participanţilor.

VIII. DISPOZIŢII FINALE

 1. În conformitate cu hotărârea Biroului Federal din data de 08.04.2011, sportivii sunt obligaţi să susţină toate meciurile competiţiei.
 2. Sportivii care, în mod nejustificat, nu se prezintă la toate meciurile, inclusiv la semifinalele si finalele competiţiilor naţionale, vor fi descalificaţi şi nu li se vor acorda medalii şi diplome.
 3. Aceasta decizie nu se aplică sportivilor accidentaţi, opriţi de medicul competiţiei.
 4. Sportivii care nu se prezintă la festivitatea de premiere nu vor primi medaliile şi diplomele.
 5. Se recomandă ca sportivii participanţi la competiţie să aibă minim 3 meciuri trecute în carnetul sau legitimaţia de concurs.
 6. Asociaţiile judetene de box (respectiv persoanele desemnate de către conducerea Direcţiei Judeţene pentru Sport ) vor prelucra cu reprezentanţii secţiilor şi cu antrenorii prezentul regulament, multiplicând numărul de exemplare necesar.
 7. Eventuale neprezentări, la competiţie, a sportivilor înscrişi, datorate unor cazuri obiective, vor fi aduse, în scris, la cunoştinţa federaţiei până la începerea competiţiei (cântarului oficial).
 8. Antrenorii care însoţesc echipele vor întocmi fişele de palmares ale sportivilor, pe care le vor preda delegatului general, împreună cu fişa medicală şi legitimaţia, cu ocazia efectuării cântarului oficial pentru admiterea în competiţie.
 9.  Depunerea contestaţiilor se va face în scris, până la sfârşitul galei respective, de către delegatul structurii sportive. Taxa pentru o contestaţie este de 300 lei (suma care va fi achitată în numerar reprezentantului  F.R. Box prezent la competiţie).
 10. Orice situaţie neprevăzută în prezentul regulament va fi soluţionată de Biroul F.R. Box.
 11. Toate abaterile disciplinare vor fi sancţionate conform Regulamentului de Disciplină.
 12. Agenţia Naţională Anti-Doping poate efectua controale inopinate la orice competiţie oficială.

 

Secretar General                                      Antrenor Federal

                                                         Vrânceanu Valentin

 

 

 

 

Structura Sportivă__________________________________________ Nr……………/……………………….

 

 CERERE DE ÎNSCRIERE LA COMPETIŢIE

 

Competiţia:

Oraşul:                                                          Perioada de desfăşurare:

Data limită de înscriere:

Persoana de contact:                                                 Calitatea persoanei în

                                                                                  cadrul structurii sportive:

Telefon:                                              Fax:                                        Email:

 

 

Subsemnatul……………………………………………………..reprezentant legal al ……………………………………

……………………………………..va rog să înscrieţi la compeţia mai sus menţionată următorii sportivi legitimaţi la structura noastră sportivă;

 

 

Nr. crt

Nume

Prenume

Categ.

Data nasterii

*Nr. legitimaţie

Observaţii

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Director/Preşedinte                                                                        Antrenor

                       

                        _______________                                                                  _____________

                        Semnătura şi ştampila                                                                        Semnătura

 

* Pentru carnet se va înscrie în faţa numărului litera “ C “

* Pentru tichet se va înscrie în faţa numărului litera “ T“

 

Nota:

Cererea va fi completată la computer şi transmisă Organizatorului Competiţiei !

 

 

Puteţi descărca regulamentul de înscriere în Cupa României Juniori 2013 în format PDF accesând link-ul de mai jos:

 

Regulamentul Cupei României pentru Juniori pentru 2013 (PDF)

 

Puteţi descărca regulamentul de înscriere în Cupa României Juniori 2013 în format electronic (.doc) accesând link-ul de mai jos:

Regulamentul Cupei României pentru Juniori pentru 2013 (DOC)