REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COLEGIULUI CENTRAL DE ARBITRI

 

 Regulament Arbitri

 

Pentru completari, propuneri si sugestii vis-a-vis de prezentul regulament asteptam opiniile arbitrilor pana la data de 31 ianuarie 2014, pe adresele de e-mail: officefrbox@gmail.com, citea63@yahoo.com.