Scrisoare deschisa a jurnalistului turc Güray Soysal catre presedintele AIBA

Stimate dle Wu,

    Aţi văzut filmul „Regatul fricii” ? Vă întemeiaţi managementul în AIBA cu ajutorul „fricii” ?  Metoda dv. şi a prietenului dv. apropiat, dl. Ho Kim, este de a-i pedepsi pe cei pe care ii aveti cu putere de decizie prin intermediul hotararilor Comisiei de Etică şi ale Comitetului de Disciplină care sunt subordonate AIBA ?
    Hai să-i vedem pe cei pe care i-aţi pedepsit:
1) Dl.  Jean-Marie Akono Ze, n-a fost desemnat ca membru al  Comitetului Executiv al AIBA, ca ITO şi n-a primit nici o altă funcţie oficială timp de un an.


2) Dl. Adi Narayan, prin începerea unui proces penal împotriva fostului preşedinte al Comisiei de finanţe a AIBA, din Insulele Cook.  AIBA intenţionează să deschidă acelaşi proces în Elveţia.
3) Dr .Ed van Wijk, prin începerea unui proces penal împotriva fostului preşedinte al Comisiei Medicale a AIBA în Elveţia, pentru îndepărtarea doctorului din box pe timp de 4 ani.
4) Suspendarea Federaţiei de Box din Grecia pentru 2 ani.
5) D-lui Marin Dimitrov i s-a interzis participarea la toate competiţiile AIBA, congresele AIBA şi la şedinţele AIBA (inclusiv la cele din Europa), pe timp de 8 ani.
6) Cei doi oficiali din Kazahstan, la Primul Campionat Mondial de Box pentru Tineret de la Guadalajara, anul trecut în octombrie, au manipulat rezultatele făcându-şi semne. AIBA i-a suspendat pe amândoi imediat şi au fost excluşi din competiţie. Cazul va fi rezolvat de Comisia de disciplină a AIBA iar o decizie trebuia să se ia până în ianuarie 2009.
7) Igor Gaidamak, suspendat de la orice desemnare ca ITO sau pentru orice altă funcţie oficială pe timp de un an.
8) Pentru aprobarea suspendării d-lui Manuel Lopez din calitatea de membru al Comitetului Executiv, în urma comportamentului la Jocurile Mării. Pentru că suspendarea d-lui Lopez din calitatea de membru al Comitetului Executiv a fost prelungită până la 2 ani.
9) Dl. Mohamed Shbib nu va avea drept să voteze la şedinţele Comitetului Executiv şi de a fi desemnat ca oficial ca nici un fel de competiţie aprobată de AIBA.
10) Dl. Rudel Obreja a fost suspendat din toate activităţile de box ale AIBA pe timp de 3 ani şi jumătate, începând cu 22 august.
11) Generalul  Taweep Jantararoj a fost suspendat şi decizia legată de el va fi examinată la reuniunea CE al AIBA care va avea loc la Milano, Italia.
 
     Le-aţi dat tuturor aceste pedepse.  Atunci, de ce nu aţi trimis la Comisia de disciplină şi nu l-aţi pedepsit pe antrenorul francez Dominique Nato care a spus că “a fost o hoţie”, “arbitrul care dă un avertisment în ultima repriză e bădăran” şi pe boxerul francez Alexis Vastine care a spus că “mi-au furat medalia”? De cine v-a fost frică ?
    V-am întrebat câte procese au fost la TAS şi la tribunalul din Lausanne legate de AIBA ? 17 ? Sau mai multe ?   
Acum aş dori să vă pun câteva întrebări importante:
    1) L-aţi  împiedicat pe Caner Doganeli să participe, în orice calitate, la orice reuniune, manifestare şi competiţie, prin scrisoarea datată 27 august 2007, chiar dacă nu s-a întrunit Comisia de disciplină a AIBA. Caner Doganeli s-a adresat TAS-ului. Care a fost decizia ? TAS nu i-a dat dreptate ?
     Mai mult, v-aţi plâns că dl. Narazan a deturnat fonduri şi v-aţi decis să porniţi un proces împotriva d-lui Adi Narazan în ţara sa, Insulele Cook şi în Elveţia. Atunci, de ce n-aţi pornit un proces împotriva d-lui Caner Doganeli în Turcia şi la AIBA deşi au trecut doi ani ?  L-aţi lăsat numai pe el să deschidă acţiune; de ce n-aţi refolosit argumentele în procesul pornit de dl. Caner Doganeli ? A deturnat şi el fonduri ? Dovediţi acest lucru !!! Din câte ştiu, procesul pe care el l-a pornit în Elveţia este încă pe rol. Iată o şansă pentru dv. ! Dovediţi că dl. Caner Doganeli a deturnat fonduri. Dacă nu reuşiţi, o să vă fie ruşine ?
 
    2) L-aţi pedepsit 2 ani pe dl. Marin Dimitrov,  Pe baza căror dovezi şi in ce problema i-aţi aplicat această pedeapsă ? V-a părut rău sau v-a fost ruşine după ce Tribunalul Civil din Elveţia a anulat o asemenea pedeapsă mare, pe 15 ianuarie 2009  ?
 
    Nu vă gândiţi să cereţi scuze d-lui Marin Dimitrov care are o poziţie respectabilă în boxul mondial şi in ţara sa pentru presiunea psihologică pe care a trăit-o între 28 noiembrie 2008, când i-aţi aplicat pedeapsa şi 15 ianuarie 2009 când pedeapsa a fost anulată ?
 
    Aţi publicat imediat pedepsele aplicate pe pagina web a AIBA. De ce n-aţi publicat hotararile pe care le-au primit dl. Caner Doganeli şi dl. Marin Dimitrov ? Nu vă dă voie prietenul dv. Special Ho Kim ?
   

Dle Wu,
    Păstrati tăcerea.
   
Cândva, ne vom întâlni undeva si vă voi pune din nou aceste întrebări în faţa oricui.
Începeţi să vă pregătiţi răspunsurile.
Cu sinceritate,

Güray Soysal
Ziarist
 
 
TEXT ORIGINAL
 
Dear Mr.Wu,
Have you seen the movie ‘kingdom of fear’? Are you building up your management in AIBA by the help of ‘fear’? Is it your and your close friend Mr. Ho Kim’s method to punish the people you have power on with the desicions of the Ethic Commission and Discipline Committee that are subsidiaries of AIBA?
 
Let’s have a look at the ones you punished:
 
1) Mr. Jean-Marie Akono Ze, not to appoint the member of AIBA Executive Committee as an ITO or any other official function for a year.
2)  Mr. Adi Narayan, to open a criminal action against the former AIBA Finance Commission President in the Cook Island. AIBA is going to bring the same suit in Switzerland.
3) Dr.Ed van Wijk, to open  a legal action against the former AIBA Medical Commission President in Switzerland. To ban the Doctor from boxing for 4 years.
4) To suspend the Greece Boxing Federation for 2 years.
5) To ban  Mr. Marin Dimitrov from participating in all AIBA Approved Events, AIBA Congresses, the AIBA Meetings( in Europe as well) for 8 years.
6) The two Kazakhstan officials at the 1st AIBA Youth World Boxing Championship in Guadalajara;  in October last year, manipulated the scores by exchanging signals. AIBA suspended both of them immediately and they were sent outside the competition. This case should be solved by AIBA Disciplinary Comission and a desicion must be taken till January 2009.
7) Igor Gaidamak, to suspend him from any appointment as an ITO or any other official function for a year.
8) To approve suspending Mr.Manuel Lopez out of membership of the Executive Committee for his behaviours during the Sea Games. To extend Mr. Lopez’ suspension time out of membership of the Executive Committee up to 2 years.
9) Mr. Mohamed Shbib will not have right to vote in the Executive Committee meetings  and  be appointed as an official for any kind of AIBA approved events.
10) Mr. Rudel Obreja has been suspended from all AIBA boxing activities for 3,5 years since 22 August.
11) General Taweep Jantararoj was suspended and the desicion about him will be dealt in the AIBA EC meeting that will be made in Milan, Italy.
 
You gave all of them, these punishments. Then, why didn’t you send to Disciplinary Board and punish the French coach Mr. Dominique Nato who said ‘ it was a robbery”,” the referee who gives a warning in the last round,it is ill-mannered” and the French boxer  Alexis Vastine saying ‘they stole my medal’ ? Who were you afraid of?
 
I asked you before that how many lawsuits there were in  CAS and Lausanne Court about AIBA? 17? Or more?
 
Now I want to ask you some important questions:
 
1) You prevented Caner Doganeli as a person to participate in any capacity,in any of AIBA meetings,events and competitions with the 27 August 2007 dated letter even when there was no AIBA Disciplinary Commission. Caner Doganeli applied to CAS. What was the decision? Did not CAS find him right?
 
Moreover, claiming that Mr.Narayan peculated; you decided to open a criminal action  against Mr.Adi Narayan  in his hometown Cook Island  and in  Switzerland. Then, why didn’t you open  a suit for Mr. Caner Doganeli in Turkey and AIBA though over two years passed?  Let alone openning  a suit, why don’t you revive these topics in the lawsuits that  Mr.Caner Doganeli brought? Didn’t he peculated? Prove it!!!  As far as I know, the lawsuit that he opened in Switzerland is going on. Here is a chance for you!! Prove that Mr.Caner Doganeli peculated. If you can’t, won’t you get ashamed any?
 
 
2) You gave Mr.Marin Dimitrov 2 years punishment. With which proofs, depending on which subject did you give this punishment? Didn’t you feel sad or ashamed after Switzerland Civil Court broke such a big punishment in 15 January 2009?
 
Don’t you think of apologizing to Mr.Marin Dimitrov who has a respectable place in world boxing and his country for the psychological pressure he lived between the dates 28 November 2008 when you gave him this punishment and 15 January 2009 when this punishment was broken?
 
You are declaring the punishments you gave immediately on the web page of AIBA. Why don’t you make it published the desicions that both Mr.Caner Doganeli and Mr.Marin Dimitrov took? Doesn’t your special friend Mr. Ho Kim give permission?
 
Mr. Wu,
 
Keep silent.
 
Somehow,  we are going to meet somewhere and I will ask all these questions again in front of everybody.
 
Please start preparing your answers.
 
Sincerely,
 
Güray Soysal
Journalist